January 20, 2022

5 นักษัตรฟ้ากำหนดมาให้รวย!

5 นักษัตรฟ้ากำหนดมาให้รวย!
ชะตา 5 ปีนักษัตร ที่มีเกณฑ์ เจริญก้าวหน้าอย่ างโดดเด่น ฟ้าประทาน วาสนา มาให้ ชะต าชีวิตต่อจากนี้ จะสดใส รุ่งเรือง หยิบจับ สิ่งใด ประสบความ สำเร็จ ดั งใจหมาย ด วงเฮง ไปดูกันเลยว่ามีนักษัตรอะไรบ้ าง

~

~

~

~


ปีขาล อำนาจวาสนาเด่น
ในช่วงที่ ผ่านมานั้น ด วงไม่ค่อยดีทำอะไร ก็จะเหนื่อย ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเป็นยุคมืดเป็น ช่วงตกต่ำของชีวิ ตเลย ก็ว่าได้ แต่ตอนนี้คุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และ จะดีต่อเนื่องไปจนถึงในช่วงปลายปี จะหมดเคร าะห์หมดโศก โช คลาภ ก็มีเข้ามาให้ชื่นใจด วงจะดีอย่ างมาก ยิ่งเรื่ องของความรักแล้ว ยิ่งดี ได้คู่ที่ดี หากผู้ใดมีคู่ครองในช่วงนี้ก็จะพบกับความสุขความเจริญ อำนาจวาสนา ผลบุญจะช่วยประคับประคองให้ครอบครัวของคุณเจริญยิ่งขึ้นไป ถ้าอ่า นแล้วดีโช คเข้าข้างขอให้เก็บด วงนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองใน ชีวิตเทอญ

~

~

~

~


ปีมะเส็ง ปลดห นี้ปลดสิน
คนที่เกิ ดปี ปีนักษัตร มะเส็ง อยู่ในช่วงเวลาของ การปลดห นี๊สินอาจจะมีปั ญหาอุปสรรคเล็กน้อย กับการทำมาค้าขาย แต่บอกได้เลยว่าด วงชะต าของคุณ จะได้ปลดหนี้ อย่ างแน่นอน ในขณะเดียวกันคุณก็ต้อง ตั้งมั่นขยันตั้งใจ ทำมาหากิน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การกอบโกยเ งินในช่วงนี้จะทำให้คุณได้รับทรั พย์ แบบไม่ทันคาดคิด คาดฝันกันเลยทีเดียวและ แวด วงการเงิ นของคุณ จะสดใส ทำอะไรประสบความสำเร็จ เป็นผลดีไปหมด

~

~

~

~


ปีมะโรง ก ารงานดีเลิศ
ในช่วงที่ผ่านมาต้องเผชิญ ทั้งปั ญหา ทั้งอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นเรื่ องการเงิ นที่ฝืดเคือง ไม่เข้าใครออกใคร ทั้งการงานที่เจอแต่คนหน้าไหว้หลังหลอ กไม่ประสงค์ดี แต่เมื่อพ้นมาแล้วในช่วงนี้ ด วงของคุณจะพุ่งสูงสุดขีด วาสนาประเสริฐกว่าผู้ใด หยิบจับอะไรเป็นการเป็นงานดีเลิศ ประเสริฐศรีอย่ างแน่นอน ยิ่งการเงิ นแล้วนั้นบอกเลยว่าจะได้จับเงิ นแสน เงิ นล้านแน่นอน มีเกณฑ์ได้ถูกสลาก ถูกร างวัล ได้ลาภลอยก้อนใหญ่ก้อนโตหากทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับเจ้าก ร ร ม นายเวร ผลบุญจะช่วยให้ผ่านพ้นเคร าะห์ก ร ร ม ที่ประสบอยู่ชะต าจะดีขึ้น จากนี้ย าวไป ถึงช่วงปลายปี จะด วงขึ้นอย่ างถึงที่สุด

ปีกุน ขยันแล้วร วย

~

~

~

~

คนที่เกิ ด ปีกุนนั้น ค่อยข้างกับ การทำงานอย่ างมาก ในช่วงที่ผ่านมาการเงิ นชักหน้าไม่ถึงหลัง หาเท่าไรใช้ไม่เคยพอ แต่ด วงชะต าของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปมีเกณฑ์จะได้ปลดห นี้ปลดสิน จากการที่คุณขยันทำมาหากินอย่ างสุจริต ซื่อตรงโช คชะต าจะเข้าข้าง ช่วยนำพาให้ด วงของคุณ ดำเนินไปพบกับ ความเจริญมั่งคั่งทำอะไรก็จะเริ่ม ประสบความสำเร็จ จากคนไม่มีเงิ นเก็บก็จะ เริ่มมีทีละเล็กทีละน้อยและนอกจากจะได้ปลดหนี้แล้ว ยังมีเกณฑ์ได้ลาภ จากการเ สี่ ย งโช คเล็ก น้อย

ปีชวด บุญช่วยหนุนนำ
คนที่เกิ ด ปีชวด ก่อนหน้านี้เป็น ช่วงเวลาแห่งความทุ กข์ ทนในเรื่ องเงิ น เดือดร้อนกับการหาเงิ นมาก หามาได้เท่าไรก็หมด ไม่มีเหลือเก็บ และ ยังมีปั ญหาในเรื่ องความรักที่ไม่ลงเอยหรือจบไม่ดี แต่ไม่นานมันก็จะผ่านไป คนเ ร าต้องเดินต่ออย่ าไปยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว มันไม่มีประโยช น์ ต่อชีวิตคุณเลยด วงชะต าของคุณ หลังจากที่ผ่านช่วงเวลาเล วร้ า ย เหล่านั้นแล้วจะหมดทุกข์หมดโศก แบบปลิดทิ้ง หน้ามือเป็นหลังมือเรื่ องทุกปั ญหาต่าง จะหมดไป ช่วงนี้ให้ทำบุญมาก จะช่วยหนุนนำคุณ ไปสู่สิ่งที่ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *